Support by Xenmin

Xenmin.com

สถิติเว็บไซต์

Spam Poison
website monitoring
 

ค้นหาข่าวจากระบบทั้งหมด

จ.กาฬสินธุ์ขอเชิญชวนแต่งกายด้วยชุดแพรวาในช่วงงานวิจิตรแพรวาราชินีแห่งไหมประจำปี 2555 PDF พิมพ์ อีเมล์
ความนิยมของผู้ชม: / 2
แย่มากดีมาก 
อาทิตย์, 28 ตุลาคม 2012

 
 นายสุวิทย์ สุบงกฏ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า ด้วยจังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดจัดงาน "วิจิตรแพรวาราชินีแห่งไหม ประจำปี 2555” ระหว่างวันที่ 1-7 พฤศจิกายน 2555 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ องค์ราชูปถัมภ์ผ้าไหมแพรวา และเป็นการประชาสัมพันธ์ผ้าไหมแพรวา ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ์ให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติได้รับทราบอย่างแพร่หลาย ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับผ้าไหมแพรวา การจำหน่ายผ้าไหมแพรวา สินค้า OTOP จากกลุ่มแม่บ้านต่าง ๆ ดังนั้น จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอเชิญชวนข้าราชการ พนักงาน ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมใจกันแต่งกายด้วยชุดผ้าไหมแพรวา เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ระหว่างวันที่ 1-7 พฤศจิกายน 2555 พร้อมนี้พิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์ (อาคารศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์หลังเก่า) ได้เปิดให้บริการเพื่อให้ประชาชนที่สนใจได้เข้าไปศึกษา เรียนรู้ เรื่องผ้าไหมแพรวา ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดกาฬสินธุ์ด้วย
 
 ............................................ ดวงใจ หงษ์จันทร์ / ข่าว
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

RSS Feed by Kalasinnews.com

Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.comSocial Media Links to Kalasinnews.com